Ψυχολογία & Καλύτερη Ζωή

Η Ψυχολογία ως επιστήμη μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά σε όλες τις μορφές και προεκτάσεις της, ξεκινώντας από τη λειτουργία του εγκεφάλου και φτάνοντας ως την εξέταση των τρόπων με τους οποίους διάφορες κοινωνικές ομάδες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 
Η Ψυχολογία ως πρακτική στην καθημερινή μας ζωή στοχεύει στην οικοδόμηση μίας καλύτερης σχέσης με τον εαυτό μας και κατά συνέπεια με τους γύρω μας, μέσα από τη συνειδητοποίηση, την αλλαγή, την ωρίμανση, το "μεγάλωμα" του εαυτού μας. Μπορεί οι αναζητήσεις και οι ανάγκες να διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως οι στόχοι είναι περισσότερο κοινοί για όλους: περισσότερη ικανοποίηση, λιγότερες συγκρούσεις, πιο ικανοποιητικές σχέσεις, πιο ειλικρινής καθημερινότητα. Παρατηρώντας προσεκτικά τον εαυτό μας και τους γύρω μας δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε ότι η ουσία του αγώνα που δίνει ο Καθένας, είναι η επιθυμία για Καλύτερη Ζωή. Πολλές φορές, μας λείπει ο τρόπος, η καθοδήγηση, η έμπνευση, η υποστήριξη ή η πίστη στις δυνατότητές μας. Όσα και να νιώθουμε ότι λείπουν, η απόφαση για την αλλαγή είναι πάντα δική μας. Με μικρά βήματα μέρα με τη μέρα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...