Συμβουλευτική Γονέων με Παιδιά στην εφηβεία

Ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής για γονείς με παιδιά στην εφηβεία ξεκινάει το 2012 στον Πειραιά. Απευθύνεται σε γονείς με παιδιά στην εφηβεία (13-18 ετών) που χρειάζονται καθοδήγηση, συμβουλευτική και ψυχοεκπαίδευση για να διαχειριστούν τα προβλήματα που προκύπτουν στο σπίτι και στις δυαδικές σχέσεις μέσα στην οικογένεια κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Το πρόγραμμα διαρκεί ένα μήνα και περιλαμβάνει τέσσερις συνεδρίες, μία κάθε εβδομάδα με σκοπό να δώσει στους γονείς λύσεις και διεξόδους αλλά και την απαραίτητη ευελιξία για να προσαρμοστεί η οικογένεια στην νέα πραγματικότητα. Σκοπός του προγράμματος είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να δώσει κατευθυντήριες γραμμές και λύσεις με άξονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε οικογένει
ας και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της εφηβείας και να εξομαλύνει το "πέρασμα" από την σχέση παιδιού-γονέα στη σχέση έφηβου-γονέα. 
1η συνεδρία: το σχήμα της οικογένειας, τα εθιμοτυπικά και οι ρουτίνες, οι αλλαγές και οι προκλήσεις που έφερε η είσοδος του παιδιού στην εφηβεία. 
2η συνεδρία: τα κύρια ζητήματα που φέρνουν ένταση και τριβή, ο τρόπος που αντιμετωπίζονται ως τώρα και οι ρίζες τους στην εφηβική ψυχοσύνθεση. 
3η & 4η συνεδρία: κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το οικογενειακό σχήμα συμβάλλει στην αναζωπύρωση ή στην απόσβεση των συγκρούσεων, λύσεις και προσανατολισμός σε μικρές σταδιακές αλλαγές που θα οδηγήσουν σε μία νέα ισορροπία. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το blog στο email sumvouleutiki@gmail.com ή με το Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο τηλέφωνο 210.4297875. 

Ψυχολογικό Τεστ: Κλίμακα άγχους του Beck.

Το ερωτηματολόγιο άγχους του Aaron Beck (Beck Anxiety Inventory) χρησιμοποιείται ως μέθοδος αυτοαναφοράς για την κατανόηση των επιπέδων του άγχους. Είναι σύντομο και απλό και μπορείτε να το βρείτε ηλεκτρονικά στην παρακάτω σελίδα στην ελληνική του έκδοση. 

Μην ξεχνάτε ότι τα ψυχομετρικά τεστ αποτελούν ένα "μικρό κομμάτι του παζλ"  και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ή αντικαταστήσουν τη γνώμη ενός ειδικού ψυχολόγου. Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά και όχι διαγνωστικά και ως τέτοια θα πρέπει να τα χειριστείτε. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...